यो किताब साँच्चैनै संसार बाहिरको छ। डाउनलोड गरी आफैंले पढ्नुहोस्!

राएलियन आन्दोलन

Vietnamese ebooks [ Vietnamese ebooks ]

 facebook  google ReTweet

Nền thiên tại trị: Sự thống trị con người và vì con người của các thiên tà

“Nền thiên tài trị” cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Anh của Rael, cho phép thế hệ mới có thể xem xét tới một giải pháp hữu ích mang tính toàn cầu để giải quyết những vấn đề khó khăn của loài người hiện nay: chiến tranh, nạn đói, nghèo khổ và sự lạm dụng các nhân tài bằng những công việc tầm thường được hỗ trợ bởi quân đội. Theo Rael, giải pháp này chính là nền thiên tài trị: sự thống trị xuất sắc của các thiên tài được lựa chọn thông qua một hệ thống dân chủ. Sự thống trị này sẽ làm việc vì những điều tốt đẹp cho cả thế giới chứ không phải chỉ cho một số ít những người đặc quyền đặc lợi. Sau khi miêu tả về sự hoạt động trên từng cấp độ khác nhau của nền thiên tài trị, việc Rael đòi hỏi người đọc là cần cân nhắc về việc những tiến bộ khoa học dưới sự thống trị của các thiên tài này sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn như thế nào: một người bất kì sẽ được thỏa mãn đầy đủ không chỉ những nhu cầu cơ bản của cuộc sống mà còn là một thực thể trong đó “quyền được làm việc được thay thế bằng quyền tự thực hiện”. Liệu nền thiên tài trị có thể trở thành sự thực không? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong cuốn sách của Rael và đưa ra quyết định cho chính bản thân mình.
:
फाइलको size: 1005.5 kB
LAN_dl_77: 2082