यो किताब साँच्चैनै संसार बाहिरको छ। डाउनलोड गरी आफैंले पढ्नुहोस्!

राएलियन आन्दोलन

सेमिनारहरू: अफ्रिका

 

कार्यक्रम

A DAY PROGRAM
09H15 to 12H30 : Teaching
16h00 to 18h30 : Teaching or awakening exercises
21h00 : Artistic evenings and / meditation under the stars