यो किताब साँच्चैनै संसार बाहिरको छ। डाउनलोड गरी आफैंले पढ्नुहोस्!

राएलियन आन्दोलन

सेमिनारहरू: एसिया

 

मिति & ठाऊँ

Registration
 June 10th (3PM to 6PM)
 June 11th (10AM to 3PM)

Happiness Academy
From June 11th (Starts at 3:30PM) to June 16th (Ends at 1PM)

Note: If you arrive later than the 11th, the registration time are from 8:30AM to 9:20AM and from 3:30PM to 3:30PM every other day.

Location
Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa
<Hall Niraikanai>
http://www.japanican.com/en/hotel/detail/8707006

2591-1 Yahshibaru, Nakijin, Onnason, Kunigami-County, Okinawa, JAPAN (Postal code 904-0401)
TEL +81-98-967-8731