यो किताब साँच्चैनै संसार बाहिरको छ। डाउनलोड गरी आफैंले पढ्नुहोस्!

राएलियन आन्दोलन

सेमिनारहरू: यूरोप

 

कार्यक्रम

A DAY PROGRAM

7.00 am to 7:20 am:
Meditation
9:00 to 11:30:
Teaching
3.30 to 5:30 pm:
Teaching and /or awakening exercises
5.30 to 6pm :
Meditation
8.30:
Artistic evenings and /or meditation under the stars