यो किताब साँच्चैनै संसार बाहिरको छ। डाउनलोड गरी आफैंले पढ्नुहोस्!

राएलियन आन्दोलन

सेमिनारहरू: अमेरिकाहरू

 

कार्यक्रम

Diffusions and public meditations will take place possibly in La Paz and surely in Santa Cruz starting on January 20th and in Samaipata during the Happiness Academy. Your participation will be greatly appreciated.