यो किताब साँच्चैनै संसार बाहिरको छ। डाउनलोड गरी आफैंले पढ्नुहोस्!

राएलियन आन्दोलन

सेमिनारहरू: अमेरिकाहरू

 

कार्यक्रम

Sunday, October 21, from 1:30 pm to 4:30 pm: General meeting of the continental structure.
Sunday, October 21 at 5:30 pm: Welcome and registration for all.
Sunday, October 21 at 7:30 pm: Opening of the Happiness Academy for all.
Friday, October 26: Closing of the Continental Happiness Academy, around 2 pm.