यो किताब साँच्चैनै संसार बाहिरको छ। डाउनलोड गरी आफैंले पढ्नुहोस्!

राएलियन आन्दोलन

सेमिनारहरू: यूरोप

 

कार्यक्रम

 A typical day : 

Morning :
- Morning Meditations
- Inspirational Teachings
Afternoon
- Afternoon Meditations
- Creative Workshops / Games
Evening
- Artistic Evenings
- Meditations Under the Stars